Контакт Информации

Подетални контакт информации од нашата компанија и нашите вработени.

М-р Сашо Дракуловски

Директор, Брокер и Инвест. советник
  • Контакт тел: 389 2 3217 093

  • s.drakulovski@eurohaus.com.mk

М-р Стефан Степаноски

Брокер
  • Контакт тел: 389 2 3217 036

  • s.stepanoski@eurohaus.com.mk

Александар Домазетовски

Брокер и Инвестициски советник
  • Контакт тел: 389 2 3217 103

  • a.domazetovski@eurohaus.com.mk

Даниела Војнески

Администратор
  • Контакт тел: 389 2 3217 095

  • d.vojneski@eurohaus.com.mk

Контакт Форма

Доколку сакате да не контактирате на официјалниот емаил info@eurohaus.com.mk, ве молиме користете ја контакт формата подолу

Мапа од нашата локација

Канцелариите на Eurohaus ад Скопје се наоѓаат на Бул. Климент Охридски бр.52-а/1-5 во Скопје