Емисија Износ на емисијатаИзнос на емисијата
во евра
Датум на издавањеДатум на Прва
исплата на камата
Датум на Последна
исплата на камата
РМДЕН012,500,000.0017.06.200201.06.200301.06.2012
РМДЕН0238,100,000.0020.03.200301.06.200401.06.2013
РМДЕН0347,000,000.0025.02.200401.06.200501.06.2014
РМДЕН0458,000,000.0002.03.200501.06.200601.06.2015
РМДЕН0534,000,000.0013.03.200601.06.200701.06.2016
РМДЕН0618,000,000.0001.03.200701.06.200801.06.2017
РМДЕН0730,000,000.0025.08.200801.06.200901.06.2018
РМДЕН0823,000,000.0006.04.200901.06.201001.06.2019
РМДЕН0930,000,000.0021.04.201001.06.201101.06.2020
РМДЕН1011,000,000.0030.03.201101.06.201201.06.2021
РМДЕН1110,000,000.0014.05.201201.06.201301.06.2022
РМДЕН1213,000,000.0022.05.201301.06.201401.06.2023
РМДЕН1310,000,000.0005.08.201401.06.201501.06.2024

Финансиски показатели - моментални
Хартии од
вредност
Вкупно
издадени ХВ
Просечна
цена
Нето добивка
по акција
Коефициент
цена/добивка
Книговодствена
вредност по акција
Коеф. цена/книг.
вредност по акција
Дивиденден
принос
Супер котација - обични акции
KMB (2013)2,279,0672,029.8235.9356.54,137.990.490.00%
Берзанска котација - обични акции
ALK (2013)1,431,3535,024.83419.4811.985,273.220.953.98%
BESK (2013)54,5625,006.67851.935.8836,678.860.140.00%
FERS (2013)18,11356,000.00//206,103.850.270.00%
GRNT (2013)3,071,377562.25117.334.791,432.690.392.85%
INHO (2013)530,5544,005.0011.36352.5448.468.930.00%
KOMU (2013)279,000495//930.250.530.00%
MAKS (2013)94,06350//2,715.150.020.00%
MKSD (2013)788,424862.3336.93976.740.090.00%
MPOL (2013)1,035,00026231.348.36386.740.688.02%
MPT (2013)112,38222,200.00//31,352.990.710.00%
MTUR (2013)452,2473,800.00427.698.884,989.960.765.45%
OHB (2013)438,5861,950.00349.985.574,523.940.430.00%
OHIS (2013) *2,028,79520//1,069.650.020.00%
REPL (2013)25,92056,000.005,343.6710.4855,820.8317.14%
RZIN (2013)113,39430411.6526.11,538.710.20.00%
RZIT (2013)585,39925//374.230.070.00%
RZUS (2013)1,571,66885//442.990.190.00%
SBT (2013)390,9771,400.0055.525.222,790.270.50.00%
SPAZ (2013)70,9378,200.00417.3319.658,743.360.941.51%
STIL (2013)14,622,943780.7111.2969.551.120.00%
TEH (2013)80,1865153.72138.584,931.960.10.00%
TETE (2013)427,984650433.111.54,491.300.148.82%
TKPR (2013)2,741,845450//-20.71-21.730.00%
TKVS (2013)270,4501,500.005.81258.235,367.390.280.00%
TPLF (2013)450,00076058.8112.923,730.220.20.00%
TTK (2013)907,88870058.8211.91,111.580.633.43%
VITA (2013)77,3308,600.001,323.616.59,837.530.872.40%
ZILU (2013)819,23490//909.150.10.00%
ZPKO (2013)202,8911,840.0021.7884.510,311.940.180.00%
Задолжителна котација - обични акции
ADIN (2013)386,40035733.4110.69925.270.390.00%
AGKU (2013)28,5542,190.00//5,659.310.390.00%
AGR (2013)21,02511,900.00//14,886.040.80.00%
AMEH (2013)40,481400//1,483.680.270.00%
APTK (2013)20,16275088.838.446,775.520.110.00%
AUMK (2013)82,5291,300.00249.835.23,195.260.415.15%
AVIO (2013)102,18257.17-375.450.00%
BANA (2013)65,50255042.712.883,432.640.167.82%
BEST (2013)41,8041,600.00683.262.344,057.580.390.00%
BGOR (2013)516,00036025.7513.981,247.130.290.00%
BIM (2013)10,1557,000.002,338.652.9926,253.470.278.86%
BLTU (2013)256,98410000393.390.250.00%
CEVI (2013)491,000353//4,137.400.090.00%
CKB (2013)553,087600//2,359.190.250.00%
DEBA (2013)21,0001,550.00692.052.246,547.570.240.00%
DIMI (2013)40,0001,251.0018.7366.811,232.481.020.00%
EDIN (2013)40,3973210.21,620.933,933.630.080.00%
EMO (2012)758,86018//322.420.060.00%
EVRO (2013)255,5833,145.00100.4631.312,741.051.152.51%
FAKM (2013)67,0005,880.0018.72314.1611,191.930.530.00%
FUBT (2013)71,70950075.586.622,556.960.20.00%
GECK (2013)67,992595//166.023.580.00%
GECT (2013)68,676545318.991.711,291.440.420.00%
GRZD (2013)25,5519501,751.870.5414,598.800.070.00%
GTC (2013)1,846,3251,795.001.051,715.40481.033.730.06%
IDVP (2013)1,983,000208.092.470.012,203.330.00%
INPR (2013)70,00062043.5314.241,145.000.540.00%
JA80 (2013) *686,04570//1,671.580.040.00%
KLST (2013)338,0041203.4834.52338.940.350.00%
KONZ (2013)941,5307691.82422.67-107.33-7.160.00%
KPOR (2013)309,582119//179.520.660.00%
KPSS (2013)299,11215039.13.84881.670.170.00%
KSPR (2013)51,535134.743,630.210.00%
LOTO (2013)161,540250//2,084.400.120.00%
LOZP (2013)50,1802,100.00570.733.687,773.460.270.00%
MABI (2013)35,0001,000.00//1,000.6910.00%
MAKP (2013)59,993570283.132.013,596.220.160.00%
MERM (2013)4,686,85860012.6147.6219.772.730.00%
MODA (2013)1,431,61715142.643.54206.210.7326.82%
MZHE (2013)80,2953,133.00//-5,639.63-0.560.00%
MZPU (2013)64,05920122.079.113,325.120.060.00%
NEME (2013)40,2151,250.0010.1123.814,445.650.280.00%
NOSK (2013)1,24923,800.0060.05396.3565,644.520.360.00%
OILK (2013)250,9236,600.0075.3787.576,291.891.051.82%
OKTA (2013)846,360610//5,440.780.110.00%
ORAN (2013)727,89977123.70.62741.580.10.00%
PELI (2013)100,9851606.1725.941,905.990.080.00%
POPK (2013)2,700,00016//61.50.260.00%
PPIV (2013)39,91819,211.002,685.667.1537,035.550.520.00%
RADE (2013)206,2301,350.0059.6622.632,463.670.551.48%
RZEK (2013)535,24530//319.720.090.00%
RZLE (2013)11,939,699261.0524.65-197.79-0.130.00%
RZLV (2013)32,950,71354//-98.1-0.550.00%
RZTK (2013)210,4193901.02381.4748.920.526.41%
RZUG (2013)866,1601072.230.1437.90.260.00%
SDOM (2013)684,67030105.20.29293.680.10.00%
SIL (2013)451,46470554.820.13769.330.090.00%
SKOV (2013)1,096,9542100.28750.36235.010.890.00%
SLAV (2013)20,4853,411.00783.014.367,198.930.470.00%
SPOL (2013)239,253316.951,534.050.00%
SSPR (2013)21,37735080.744.3351.276.830.00%
STB (2013)17,460,18037056.76.53612.230.60.00%
STOK (2013)33,00027.793,501.520.00%
STTB (2013)90,7821,100.00135.078.149,996.230.1112.27%
TAJM (2013)26,3411,550.0072.2421.4511,071.900.140.00%
TBAL (2013)44,666309//685.240.450.00%
TEAL (2013)58,3347301.44506.955,370.760.140.00%
TEHN (2013)22,000825739.911.129,279.590.090.00%
TEL (2013)95,838,780285.4220.7713.74203.031.4111.03%
TIKV (2013)68,0001001,017.060.14,321.040.020.00%
TNB (2013)854,0615,116.67732.196.997,487.190.680.00%
TRDB (2013)38,490/527.830.00%
TRPS (2013)30,0001,000.0035.3728.283,903.330.260.00%
TSMP (2013)700,000101//217.330.460.00%
UNI (2013)545,987690119.025.82,100.900.330.00%
USJE (2013)563,78422,850.002,642.588.659,868.892.3221.55%
VETA (2013)126,70020//772.670.030.00%
VTKS (2013)30,048945352.372.684,119.180.230.00%
ZAS (2013)93,609310//2,284.580.140.00%
ZKAR (2013)11,1771,000.00632.461.583,682.380.270.00%
ZPOG (2013)55,9972,050.00217.949.417,244.870.280.00%
ZTSK (2013) *113,634310//101.593.050.00%
ZTVR (2013)73,0371,097.00//5,711.580.190.00%
* Показателите се пресметани од неревидирани финансиски извештаи.
** Показателите се пресметани со користење на податоци од последните објавени Ревидирани финансиски извештаи и последната ислатена дивиденда.
*** Во полето Вкупно издадени ХВ како и во пресметката на показателите се вклучени обичните акции на друштвото и приоритетните акции кои ги поседува Фондот за ПИОМ. Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                                          
БДП (стапки на реален пораст, во %)/1
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
-7.5-1.8-1.11.21.43.44.34.5-3.11.52.24.74.75.16.55.5-0.43.42.3-0.52.7*/3.2*4.4*4.1*/
Инфлација (крај на период, на годишна основа, во%)/2
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
229.655.49.20.24.5-1.02.36.13.71.12.6-1.91.22.96.14.1-1.63.02.84.71.4/0.2-1.1-0.7/
Инфлација (просек, на кумулативна основа, во %)/2
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
349.8121.815.93.04.40.8-1.15.85.51.81.2-0.40.53.22.38.3-0.81.63.93.32.8/0.6-0.2-0.2/
Стапка на невработеност (во %)/3
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
27.730.035.631.936.034.532.432.230.531.936.737.237.336.034.933.832.232.131.431.029.0/28.428.227.9/
Буџетски биланс (салдо на централен буџет и фондови, % од БДП)/4
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
-13.4-2.9-1.2-0.5-0.4-1.70.02.4-5.9-5.2-1.00.00.2-0.50.6-0.9-2.6-2.4-2.5-3.8-3.9/-2.1-0.7-0.5/
Парична маса М1 (годишни стапки на промена во %)/5
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
3,4 пати87.919.3-3.015.28.529.813.713.14.37.02.06.417.930.714.5-3.59.86.97.66.2/8.611.615.4/
Парична маса М2-денарски дел (годишни стапки на промена во %)/5
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
4,5 пати56.010.11.013.211.133.517.511.37.917.612.611.731.741.10.8-5.510.910.13.32.9/4.46.28.8/
Парична маса М4 (годишни стапки на промена во %)/5
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
6,9 пати42.35.2-0.518.913.429.621.861.7-9.816.516.515.025.029.311.26.012.29.74.45.3/5.88.08.9/
Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници  (годишни стапки на промена во %)/5
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
///29.07.621.62.317.6-0.26.216.325.021.030.539.234.43.57.18.55.46.4/7.58.59.4/
Пондерирани каматни стапки на вкупно дадени денарски кредити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/6
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
676.3151.747.823.221.621.020.518.919.418.416.012.412.111.310.29.710.19.58.98.58.0/7.67.57.4/
Пондерирани каматни стапки на вкупно примени денарски депозити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/7
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
483.8118.522.011.713.012.511.511.29.99.68.06.55.24.74.95.97.07.05.95.14.4/3.93.93.7/
Просечен девизен курс МКД/ДЕМ
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
14.1626.6226.5426.5828.7030.9530.9931.0531.14/////////////////
Просечен девизен курс МКД/ЕУР
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
//////60.6260.7360.9160.9861.2661.3461.3061.1961.1861.2761.2761.5161.5361.5361.58/61.6561.6561.54/
Просечен девизен курс МКД/УСД
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
23.5743.2438.0439.9949.8354.4556.9065.8968.0464.7354.3049.4149.2948.7944.7241.8644.0846.4644.2347.9046.40/45.0044.9646.41/
Извоз на стоки (во милиони САД-долари)/8
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
1,055.31,086.31,204.01,147.41,236.81,310.71,191.31,322.61,157.51,115.51,367.01,675.92,042.32,415.23,398.33,990.62,708.53,351.44,478.34,015.44,266.9/1,116.01,285.51,298.0/
Извоз на стоки (во милиони евра)/8
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
/////1,168.01,122.61,436.71,293.31,178.31,207.11,345.91,644.41,917.52,477.12,697.61,937.02,534.93,214.93,124.03,211.8/814.3938.4982.9/
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони САД-долари)/8
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
1,199.41,484.11,718.91,626.91,778.51,914.71,776.22,093.91,693.61,995.22,306.42,931.63,232.83,752.35,280.66,882.75,072.85,474.57,027.26,522.46,599.8/1,699.61,873.91,856.6/
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони евра)/8
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
/////1,702.11,676.42,271.21,893.42,105.92,038.22,354.02,605.52,979.73,833.64,664.43,636.84,137.15,052.95,070.64,968.4/1,240.41,366.81,401.1/
Трговски биланс (во милиони САД-долари)/8
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
-144.1-397.7-514.9-479.5-541.7-604.0-584.9-771.3-536.1-879.6-939.4-1,255.7-1,190.5-1,337.1-1,882.3-2,892.0-2,364.3-2,123.1-2,548.8-2,507.0-2,333.0/-583.7-588.5-558.6/
Трговски биланс (во милиони евра)/8
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
/////-534.1-553.8-834.5-600.1-927.6-831.1-1,008.0-961.1-1,062.2-1,356.5-1,966.9-1,699.8-1,602.2-1,838.0-1,946.7-1,756.6/-426.1-428.3-418.2/
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони САД-долари)/9
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
/////-280.1-65.6-103.1-235.4-378.8-185.5-451.6-159.3-28.5-605.7-1,235.8-609.6-198.3-261.7-298.3-194.5/-172.4-132.9163.7/
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
/////-7.8-1.8-2.7-6.3-9.5-3.7-7.9-2.5-0.4-7.3-12.5-6.5-2.1-2.5-3.1-1.8/-1.5-1.21.4/
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони евра)/9
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
//////////-169.8**-361.8-122.5-23.4-421.2-862.2-457.1-144.0-189.2-223.7-146.8/-125.8-95.4125.3/
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
//////////-3.9-7.9-2.4-0.4-6.9-12.7-6.8-2.0-2.5-2.9-1.8/-1.5-1.11.5/
Директни инвестиции - нето (во милиони САД-долари)/9
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
/////150.588.1215.7446.3105.5117.5321.994.2424.0700.2600.5185.5206.9473.9147.7350.1/154.658.676.5/
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
/////4.22.45.712.02.62.45.71.56.28.46.12.02.24.51.53.3/1.30.50.7/
Директни инвестиции - нето (во милиони евра)/9
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
//////////100.1**259.774.9344.7506.9409.4136.9156.9344.6117.3263.8/112.842.657.9/
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
//////////2.35.71.56.38.36.02.02.24.61.53.3/1.30.50.7/
Девизни резерви (во милиони евра, крај на период)/11
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
//////////715**716.91,122.91,416.71,524.41,494.91,597.51,714.52,068.92,193.31,993.0/1,941.21,873.02,435.0/
Покриеност на увозот со девизни резерви (девизни резерви во евра/ просечен месечен увоз на стоки ф.о.б и увоз на услуги од тековната година), во месеци
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
//////////4.53.75.25.74.83.95.25.05.05.24.8/////
Надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/12
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
1,140.01,260.01,430.01,170.01,130.01,470.01,502.11,547.91,494.41,640.61,840.5///////////////
Надворешен долг (во % од БДП)/10
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
45.437.232.126.530.341.140.941.040.341.137.2///////////////
Бруто надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/13
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
///////////2,829.92,982.63,297.04,174.14,658.25,420.35,452.46,271.06,817.87,194.4/7,744.57,820.1//
Бруто надворешен долг (во % од БДП)/10
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
///////////49.847.748.050.147.057.657.959.870.066.8/67.668.2//
Бруто надворешен долг (во милиони евра, крај на период)/13
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
///////////2080.2**2,528.22,503.42,841.13,304.23,780.44,105.74,846.65,171.75,219.7/5,628.75,741.6//
Бруто надворешен долг (во % од БДП)/10
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014Кв.1Кв.2Кв.3Кв.4
2014201420142014
///////////45.450.245.746.648.855.957.864.268.264.3/66.667.9//
* Претходен податок за БДП за 2013 година и проценет податок за 2014 година (ДЗС).
** Податоците во евра за билансот на плаќања и за бруто девизните резерви се расположливи почнувајќи од 2003 година, додека за бруто надворешниот долг од 2004 година.
1/ Почнувајќи од 2000 година, податоците за бруто домашниот производ се подготвени и ревидирани според методологијата Европски систем на сметки - ЕСC 2010. Номиналните износи на БДП од 2000 година се преземени од соопштението на ДЗС,
2/ До 1999 година според цените на мало, а од 2000 година, како официјална стапка на инфлација се следат трошоците на живот.
3/ За периодот 1993-1995 година прикажана е стапката на невработеност објавена од Државниот завод за статистика на Република Македонија,
додека за периодот 1996-2004 година прикажана е стапка на невработеност според Анкетата на работната сила на Државниот завод за статистика.
4/ Пресметките по квартали за 2014 година се направени врз основа на проектираниот раст на номиналниот БДП (НБРМ).
5/ Почнувајќи од јануари 2009 година, податоците се во согласноcт сo новата Методологија за изготвување на стандардни форми на монетарните биланси и прегледи и новиот сметковен план.
6/ До 2004 година се однесува на каматна стапка на денарски кредити со рок на достасување до една година, а од 2005 се однесува на денарски кредити за сите рочности и сектори, при што се вклучени и денарските кредити со валутна клаузула.
7/ До 2004 година се однесува на каматната стапка на тримесечни депозити, а од 2005 се однесува на денарски депозити за сите рочности и сектори, при што се вклучени и денарските депозити со валутна клаузула.
8/ Податоците се прикажани според надворешнотрговската статистика.
9/ Податоците се во согласност со Прирачникот за платен биланс и меѓународна инвестициска позиција (БПМ6).
10/ Пресметките се направени врз основа на податоците за БДП од ДЗС во денари конвертирани во САД-долари (евра) по просечен годишен курс. Пресметките по квартали за 2014 година се направени врз основа на проектираниот раст на номиналниот
11/ Започнувајќи од 01.01.2008 година, бруто девизните резерви вклучуваат достасана ненаплатена камата.
12/ Вкупен надворешен долг - стара методологија.
13/ Бруто надворешен долг - нова методологија. За периодот пред 2004 година не се располага со податоци.
Ажурирано на 18.12.2014 година

ИЗДАВАЧИ - СУПЕР КОТАЦИЈА
ИмеДејностАдресаГрадТелефонВеб сајт
Комерцијална банка АД Скопјебанкарствоул.Орце Николов бр.3Скопје+389 2 316 8324линк
ИЗДАВАЧИ - БЕРЗАНСКА КОТАЦИЈА
ИмеДејностАдресаГрадТелефонВеб сајт
Алкалоид АД Скопјеиндустрија
бул. Александар Македонски бр.12
Скопје
+389 2 3 104 000линк
Бетон АД Скопјеградежништво
ул. “Миле Поп Јорданов“ бр.32 А
Скопје
+389 2 55 13 700линк
ВВ Тиквеш АД Скопјеиндустрија
ул. 810 ББ
Скопје
+389 2 3175 966линк
Витаминка АД Прилепиндустрија
ул. Леце Котески бр. 23
Прилеп
+389 48 407407линк
Гранит АД Скопјеградежништво
ул. Вељко Влаховиќ бр. 8
Скопје
+389 2 3218 700линк
Дуропацк АД Скопјеиндустријаул. Романија бб
Скопје
+389 2 551081линк
Жито Лукс АД Скопјеиндустрија
бул. Македонско-косовска бригада бр. 44
Скопје
+389 2 5270 001линк
ЗК Пелагонија АД Битолаземјоделство
ул. Борис Кидриќ бр. 3
Битола
+389 47 233 880линк
Интернешнел Хотелс АД Скопјеугостителство
бул. Александар Македонски бб
Скопје
+389 2 3 116 599,линк
Македонијатурист АД Скопјеугостителство
ул. Моша Пијаде бр. 2
Скопје
+389 2 3114 466линк
Макотекс АД Скопјетрговија
ул. Никола Парапунов бб
Скопје
+389 2 3238 927линк
Макошпед АД Скопјеуслуги
ул. Македонија бр. 19
Скопје
+389 2 3171 011линк
Макпетрол АД Скопјетрговија
ул. Св.Кирил и Методиј бр.4
Скопје
+389 2 3112 144линк
Макстил АД Скопјеиндустријаул. 16-та Македонска бригада бр. 18
Скопје
+389 2 3287023линк
ОХИС АД Скопјеиндустријаул. Првомајска бб
Скопје
+389 2 2728 202линк
Охридска банка АД Скопјебанкарство
ул. Орце Николов бр. 54
Скопје
+ 389 2 3167 600линк
Реплек АД Скопјетрговија
ул. Козле 188
Скопје
+389 2 3081352,линк
РЖ Институт АД Скопјеиндустрија
ул. 16 Македонска бригада бр.18
Скопје
+389 2 3288 000линк
РЖ Интер-Трансшпед АД Скопјеуслуги
ул.16-та Македонска бригада бр.18
Скопје
+389 2 3287896линк
РЖ Услуги АД Скопјеуслуги
ул. Македонска бригада бр. 18
Скопје
+389 2 3288088линк
Скопски Пазар АД Скопјетрговија
бул. Јане Сандански бр. 109/б
Скопје
+389 2 2404 100линк
Стопанска банка АД Битолабанкарство
ул. Добривое РадосављевиЌ бр.21
Битола
+389 47 207 500;линк
Тетекс АД Тетовоиндустрија
ул. Браќа Миладинови бр. 1
Тетово
+389 44 339006линк
Технометал-Вардар АД Скопјетрговија
ул. Вељко Влаховиќ бр. 11
Скопје
+389 2 3165007линк
Топлификација АД Скопјеуслуги
ул. Лондонска бр. 8
Скопје
+389 2 3097 600линк
ТТК Банка АД Скопјебанкарствоул. Народен фронт бр.19 А
Скопје
+389 2 3236 456линк
Тутунски комбинат АД Прилепиндустрија
ул. Марксова бр. 101
Прилеп
+389 48 421 670линк
Фершпед АД Скопјеуслуги
ул. Маршал Тито бр. 11-А
Скопје
+389 2 3149 444линк
Хотели Метропол Охридугостителство
нас.Коњско
Охрид
+389 46 203001линк
ИЗДАВАЧИ - ЗАДОЛЖИТЕЛНА КОТАЦИЈА
ИмеДејностАдресаГрадТелефонВеб сајт
Авиоимпекс АД Скопјеуслуги
11-ти Октомври” бр.32
Скопје
/
Агрокуманово АД Кумановотрговија
ул. Индустриска ББ
Куманово
+389 31 412 777линк
Агромеханика АД Скопјеуслуги
Маркс и Енгелс бр.3
Скопје
/
Агроплод АД Ресениндустрија
ул. 29-ти Ноември бр.6
Ресен/
АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битолауслуги
ул. Маршал Тито Бр. ББ
Битола/
Адинг АД Скопјеиндустрија
ул. Новоселски пат (1409) број 11
Скопје02/32 39 257линк
Ангропромет Тиквешанка АД Кавадарциуслуги
ул. Индустриска бр. 15
Кавадарци/
АрчелорМиттал (ХРМ) АД Скопјеиндустрија
ул. 16-та Македонска бригада бр. 18
Скопје
+389 23 24 39 00линк
АрчелорМиттал (ЦРМ) АД Скопјеградежништво
ул. 16-та Македонска бригада бр. 18
Скопје
+389 23 24 39 00линк
Аутомакедонија АД Скопјетрговија
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20
Скопје
/линк
Бетон АД Штипградежништво
ул. Ванчо Прќе бр.119
Штип
032 390-466линк
БИМ АД Свети Николеиндустрија
ул. Железничка бр.164
Свети Николе
389 32 455 177линк
Благој Ѓорев АД Велесиндустрија
ул. Алексо Демниевски-Баумар бр. 18
Велес
+389 43 233 855линк
Благој Туфанов АД Радовиштрговијаул. Маршал Тито ББ
Радовиш
/
Вабтек МЗТ АД Скопјеиндустрија
Ул Перо Наков бр.124
Скопје
/
Велес Табак АД Велестрговија
Алексо Демниевски бр. 63
Велес/
Ветекс АД Велесиндустрија
ул. Вардарска бр.50
Велес/
ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарциземјоделство
ул. 29 Ноември бр.5
Кавадарци+389 43 415 916линк
Герас Цунев Конфекција АД Струмицатрговија
ул. Гоце Делчев бр. 50
Струмица
034/347-811
Герас Цунев Трговија АД Струмицатрговија
ул. Гоце Делчев бр. 50
Струмица
/
Грозд АД Струмицаиндустрија
ул. Цветан Димов ББ
Струмица
/
ГТЦ АД Скопјеуслуги
ул. Кеј 13-ти Ноември Бр. Кула 2
Скопје
02/3134-083линк
Дебарски Бањи –Цапа АД Дебаруслуги
ул.”8-ми Септември” бр. 9
Дебар
046-831-424линк
Димко Митрев Велесиндустрија
ул. Димко Најдов бр.94
Велес
+389 43 232144линк
Европа АД Скопјеиндустрија
ул. 808 бр. 8
Скопје
+389 2 3114 066линк
Единство АД Струмицаиндустрија
ул. Гоце Делчев бр. 62
Струмица/
ЕМО АД Охридиндустрија
П.фах 118 с. Косел
Охрид
+389 46 279 310,линк
ЖАС АД Скопјеуслуги
ул. Индустриска бр. бб – Гази Баба
Скопје
/
Жито Вардар АД Велесиндустрија
ул. Моша Пијаде бр. 2
Велес+389 43 231411линк
Жито Караорман АД Кичевоиндустрија
бул. Илинден 44
Кичево+389 45 221-290
линк
Жито Полог АД Тетовоиндустрија
ул.Маршал Тито бр.134
Тетово044/339-880линк
Жито Скопје АД Скопјеиндустрија
ул. Анкарска бр.33
Скопје/
Идевелоп АД Скопјеуслуги
ул “Франц Месеснел” број 2
Скопје+389 2 322 0093линк
Интерпромет АД Тетовотрговија
ул. Илинденска 18/a
Тетово044-336-163линк
Јака 80 АД Радовишиндустрија
ул. Првомајска бр.75А
Скопје
/
Карбо Нова АД Крива Паланкаиндустрија
ул. Маршал Тито бр. 7
Крива Паланка
/
Кланица со ладилник АД Струмицаземјоделство
ул. Климент Охридски бр. 45
Струмица
/
Лотарија на Македонија АД Скопјеуслуги
ул. Македонија бр. 11а
Скопје+389 2 3 235 100линк
Македонски Телеком АД – Скопјеуслуги
Кеј 13-ти Ноември бр. 6
Скопје++ 389 2 310 0200линк
Макпромет АД Штипиндустрија
ул. Виничка бр. 18
Штип
/линк
Мермерен комбинат АД Прилепиндустрија
ул. Крушевски Пат б.б.
Прилеп
+389 48 418 940линк
МЗТ Пумпи АД Скопјеиндустрија
ул. Перо Наков бб
Скопје
+389 2 2549 817линк
Мода АД Свети Николетрговија
ул. М.Тито 79
Свети Николе032-440-888линк
Нематали Огражден АД Струмицаиндустрија
ул. Маршал Тито бр.239
Струмица
/
НЛБ Тутунска банка АД Скопјебанкарство
ул. Мајка Тереза бр.1
Скопје
+389 2 5100 865линк
Нова Стоковна куќа АД Струмицатрговија
ул. Благој Јанков-Мучето бр.25
Струмица
/
ОИЛКО КДА Скопјеуслуги
Ул.10 Бр.152 Миладиновци - Илинден
Скопје
+389 2 520 693линк
ОКТА АД Скопјеиндустрија
ул. 1 бр. 25, с. Миладиновци
Скопје
+ 389 2 2532 000линк
Оранжерии Хамзали Струмицаземјоделство
С. Хамзали бб, Босилово
Струмица
+389 34 375-884линк
Осигурување Македонија АД Скопје - В.И.Групуслуги
ул. 11-ти Октомври бр.25
Скопје
+389 2 3115 188линк
Патнички сообраќај Транскоп АД Битолауслуги
ул Железничка бб
Битола
/
Пелистерка АД Скопјеиндустрија
бул. Кочо Рацин 97
Скопје
-23220720линк
Попова Кула АД Демир Капијаземјоделство
Булевар на виното број 1
Демир Капија
02/3216-716линк
Прилепска пиварница АД Прилепиндустрија
ул. Цане Кузмановски бр. 1
Прилеп
+389 48 421 450линк
Раде Кончар- Апаратна техника АД Скопјеиндустрија
бул. 3-та Македонска бригада ББ
Скопје
/линк
РЖ Економика АД Скопјеуслуги
ул. 16-та Македонска бригада бр. 18
Скопје
+389 2 3287 438линк
РЖ КПОР АД Скопјеуслуги
16-та Македонска бригада бр.18
Скопје
02/3288-099линк
РЖ Техничка Контрола АД Скопјеиндустрија
ул. 16-та Македонска бригада бр.18
Скопје
389 2 3287 691линк
Рудници Бањани АД Скопјеиндустрија
с. Кучевиште, Чучер Сандево
Скопје
+389 2 2666021
Сигурносно стакло АД Прилептрговија
ул. Моша Пијаде ББ
Прилеп
+389 48 402 210
Силекс АД Кратовоиндустрија
ул. Гоце Делчев бр.70
Кратово
/
Сковин АД Скопјеиндустрија
ул.15-ти Корпус бр.3
Скопје
/линк
Славеј АД Скопјеуслуги
ул. Васил Ѓоргов бр. 45
Скопје
+389 2 3216-503линк
Современ дом АД Прилепуслуги
ул. Александар Македонски ББ
Прилеп
/линк
Стокопромет АД Скопјетрговија
бул. Партизански одреди бр. 70 Б
Скопје
/
Стопанска банка АД Скопјебанкарство
ул. 11 Октомври бр.7
Скопје
+389 (0)2 3295-295линк
Струмица табак АД Струмицаиндустрија
ул. Ванчо Китанов бр.1
Струмица
034/ 346 562линк
Струмичко поле с. Василевоземјоделство
с. Василево
Струмица
/
Тајмиште АД Кичевоиндустрија
ул. Индустриска бб
Кичево
38945223805линк
ТЕАЛ АД Тетовоиндустрија
ул. Браќа Миладиновци бб
Тетово
/
Технокомерц АД Скопјетрговија
бул. Октомвриска револуција бр.26
Скопје
/линк
Трансбалкан АД Гевгелијауслуги
ул. Борис Кидрич бб
Гевгелија
/
Трготекстил Малопродажба АД Скопјетрговија
ул. Борис Трајковски бр.28 п.фах 686
Скопје
/
Триглав Осигурување АД Скопјеуслуги
бул. 8-ми Септември бр.16
Скопје
/линк
Трикотажа Пелистер АД Битолаиндустријаул. Девеани бр.13
Битола
/
Трудбеник АД Охридградежништво
ул. Кеј Маршал Тито ББ
Охрид
046/523-160линк
УГОТУР АД Скопјеградежништво
ул. 16 Македонска бригада бр.18
Скопје
/линк
УНИБанка АД Скопјебанкарство
ул. Максим Горки бр.6
Скопје
389 2 3111 111линк
Фабрика Карпош АД Скопјеградежништво
ул. Пролетерска бр 28
Скопје
/
ФАКОМ АД Скопјеиндустрија
ул. Булевар Александар Македонски бр. 18
Скопје
+389 2 5513-100линк
ФЗЦ 11-ти ОКТОМВРИ АД Кумановоиндустрија
11-ти Ноември ББ
Куманово
+389 31 423 456линк
Фруктал Мак АД Скопјеиндустрија
с. Моране
Скопје
+3892 2 785 260линк
Фустеларко Борец АД Битолаиндустрија
ул. Индустриска ББ
Битола
/линк
Цементарница УСЈЕ АД Скопјеиндустрија
ул. Борис Трајковски, 94
Скопје
+389 (2) 2782 500линк
Централна кооперативна банка АД Скопјебанкарство
Национална арена Филип II Македонски бб
Скопје
/линк