Победници и губитници на македонска берза

Дознајте повеќе за тоа кои компании се победници, а кои се губитници на Македонската берза.

Годишно пазарно учество на Еурохаус ад Скопје на Македонската берза по години

ЕУРОХАУС АД СКОПЈЕ од самото основање во 2008 година константно се наметнува како сигурен и препознатлив партнер на домашните и странските инвеститори на македонскиот пазар на капитал. Од почетокот на своето работење, Еурохаус АД Скопје, секоја година го зголемува своето пазарно учество во континуирано тргување на Македонската берза.

Напорите на менаџментот и вработени во Еурохаус АД Скопје, нивната професионалност и посветеност кон сите клиенти придонесоа да Еурохаус АД Скопје стане препознатлив бренд и лидер на пазарот на капитал во Р. Македонија.

Годишно пазарно учество на Македонската берза по години

Победници и губитници на македонска берза

НБРМ Курсна листа

Држава Среден
EUR ЕМУ 61.49
USD С А Д 56.55
GBP В.Британија 71.47
CHF Швајцарија 64.53
SEK Шведска 5.41
NOK Норвешка 5.26
JPY Јапонија 0.38
DKK Данска 8.25
CAD Канада 41.73
AUD Австралија 37.39

Дознајте повеќе за нашите услуги!

Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД Скопје ,согласно законот за Хартии од Вредност има дозвола да ги врши следниве видови услуги со хартии од вредност:

  • Купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на Клиентот

    При купување склучувате Договор, вршите уплата на средствата и потпишувате налог за купување. При продажба, се одбива сумата потребна за провизиите и се врши исплата на нето вредноста..

  • Дејствување како покровител при котација

    Постапка на внесување на хартија од вредност на пазарот согласно критериуми од Берзата и обврска за редовно објавување на ценовно чувствителни информации и податоци во јавноста..

  • Инвестициско советување

    Тимот на Еурохаус нуди експертско инвестициско советување при кое ќе добиете стручни мислења и потенцијални проекции за вашите инвестиции..